Om SQM

SQM sine medarbeidere har solid erfaring og kompetanse med å lede og gjennomføre kontorprosjekter. Våre medarbeidere har erfaring fra alle faser i et utviklingsprosjekt. Vi har gjennomført flere prosjekter fra konseptfase til forvaltning og deretter oppfølging gjennom 1. driftsår.

Våre medarbeidere er kjent for å være tett på prosjektene. Vi jobber proaktivt med prosjektoptimalisering på detalj og overordnet nivå, i alle faser av prosjektet.

SQM sine medarbeidere har jobbet med utvikling av kontorprosjekter hos de ledende utviklings og forvaltningsmiljøene i Norge.

Vi tror kombinasjonen av ingeniørkompetanse, kommersiellkompetanse og et sterkt personlig eierskap til prosjektene er en viktig suksessfaktor.

 

Ta kontakt